Yritys on perustettu vuonna 1998 palvelemaan asiakkaita pääasiassa Keski-Pohjanmaan alueella.

Palvelut kattavat kaikki sähkötyöt, kylmäkoneasennukset ja -huollot.

-TUKES:in hyväksymä kylmäasennusyritys, yli 3 kg laitteistot
-Sähköpätevyys 2, LY-tunnus 1108485-2

Företaget grundades år 1998 för att betjäna kunder huvudsakligen i Mellersta Österbottens område.

Servicen täcker all elarbete samt installationer och reparationer av kylmaskiner.

-Kylinstallationsföretag, över 3 kg maskiner godkänt av TUKES
-Elkompetens S2, FO-nummer 1108485-2

aaaaaa

Mainokset