Med hjälp av luftvärmepumpen kan man spara både på pengar och miljön. Det

är möjligt att installera luftvärmepumpar bl.a. i egnahemshus, höghus,

lantbruk och affärsutrymmen.

Ab Karsolux Oy installerar Mitsubishi Electric -luftvärmepumpar.

Installeringen är gjord på en dag.

Mainokset